Tweejaarlijkse studiedag

Muziek & Handicap organiseert om de twee jaar een studiedag geënt op een thema. Daarvoor gaan we steeds op zoek naar de gepaste binnen- en buitenlandse specialisten ter zake. We kiezen steeds voor een mix van gastsprekers en workshopleiders, ook de locatie laten we niet aan het toeval over. De studiedag voorziet ruimte voor dialoog tussen publiek en gastsprekers/workshopleiders. Daarenboven is deze tweejaarlijkse afspraak een gewaardeerd moment om gelijkgestemden, studie-/vak-/beroepsgenoten te ontmoeten. Dat de studiedag aan gewicht wint, getuige de inschrijvingen op deze afspraak vanuit Nederland.

Ieder van ons heeft in het leven regelmatig te maken met verlieservaringen, afscheid, dood en rouw, ook personen met een mentale handicap.

We stellen ons de vraag hoe mensen met beperkingen deze moeilijke thema’s beleven en ervaren: hoe gaan zij om met het overlijden van een ouder/broer/zus/vriend(in), een ernstige ziekte, een opvoeder die weggaat, een verhuis... Wat zijn de kenmerken van rouwverwerking bij personen met een mentale handicap? Hoe kunnen we hen het beste ondersteunen tijdens dit rouwproces? Welke belangrijke rol kan muziek hierbij spelen en op welke manier kan de muziekbegeleider/muziektherapeut hier een specifieke rol vervullen?

Aan de hand van theorie en praktijkvoorbeelden zal dit thema worden uitgediept.

Een concrete datum & locatie en een gedetailleerd programma kunnen we u geven in de lente 2009. Info over vorige studiedagen vindt u hier.