Artikels van Muziek & Handicap

U vindt hier een greep uit een rijk bestand aan artikels die in de afgelopen jaren werden gepubliceerd in ons tijdschrift. Leden van M&H kunnen deze artikels opvragen. Wenst u lid te worden, kijk dan even bij contact — lid worden. Voor studenten is er een studentenprijsje.


Kinderen met beperkingen

Kon-Tiki in een note(n)dop… Muziek als werkmiddel in het dagprogramma bij meervoudig beperkte kinderen. Door René Aerts, maart 1995.

Kijk wat IK kan… Muziektherapie opent een weg naar meer zelfstandigheid voor kinderen met een motorische handicap. Door Els Remy, augustus 2003.

Dans binnen het buitengewoon onderwijs. Groeikansen naar meer zelfstandigheid in een openheid naar de andere toe. Door Goele Van Dijck, maart 2004.

Ja natuurlijk! Muziekles bij dove en gehoorgestoorde kinderen. Door Marleen Leysen, juni 1996.


Autisme

Muziektherapeutische praktijkbenadering bij autistische kinderen door Karin Schumacher. Verslag door Hilde Masui, februari 1996.

Muziektherapie met het autistische kind. Verslag van een workshop met Karin Schumacher door Stijn Leijssen, februari 1996.

Mum and dad can listen today. Musical dialogues between a child with autism and her father. Eszther Forgàcs (Hongarije), september 2007

Autisme: recente inzichten door Peter Vermeulen, februari 1996.

Verscheurd door separaties. Muziektherapie met een autistische jonge vrouw. Door Linde Verschelde, augustus 2002.


Kinderen met leerstoornissen

Muziektherapiebij kinderen met leerstoornissen. Door Marjan Meeus, juni 1998.


Volwassenen met een mentale of meervoudige handicap

Een muzikale doorbraak, gevalsbespreking (mentaal gehandicapte volwassene). Door Jan Persoons, februari 1999.

Snoezelen door de ogen van een haptonoom. Door Jan Pauwels, juni 1999.

Snoezelen met diep mentaal gehandicapten. Door Ingrid Vandeput, Ilse Kustermans en Heidi Ickmans. Juni 1999.

In muzikale interactie met een persoon met het Syndroom van Williams-Beuren. Door Kisten van Rompaey, februari 2001.

Balanceren op grenzen van een bestaan, muziektherapie bij personen met een diep of ernstig meervoudige handicap. Door Tine Bellens, juni 2001.

Waar is David? Over de betekenis van basale communicatie in de muziektherapeutische behandeling van mentale handicap. Door Mieke De Pooter, januari 2002.

Muziektherapie met ernstig mentaal gehandicapte volwassenen, enkele specifieke muziektherapeutische fenomenen. Door Marijke Schotsmans, januari 2002.

Muziek en mentale handicap, een psychologische benadering. Door Johan De Groef, oktober 2004

Muziektherapie bij ernstig en diep mentaal gehandicapte personen, resonantie op affectief niveau. Door Kirsten Van Rompaey, maart 2005.

Over komen en gaan. Een greep uit de beleving van mensen met een mentale handicap die tijdelijk begeleid werden door een nieuwe muziektherapeute. Door Lieselotte Ronse, maart 2006.

Muziektherapie bij het trauma van de verstandelijke mentale handicap: Door Hanne Knight, maart 2008


Dementerende bejaarden

Muziektherapie bij dementerende bejaarden, door Rita Maes, december 1997 en juni 1998.

Uit het leven gegrepen: de cadens in de muziektherapie bij dementerende bejaarden. Door Els Remy, oktober 2005.

Zorg die als muziek in de oren klinkt. Muziektherapie bij dementerende oudere mensen. Door Stijn Leijssen, augustus 2002.


Theorie en onderzoek

Neurologische aspecten van muzikale beleving. Door Dr. L. Cornette, Prof.L.Lagae, Prof. P. Casaer. December 1997.

Aspecten van de therapeutische relatie. Door Jos De Backer en Jan Van Camp, juni 1998.

Luisteren naar de onbekende, vaak nog ongeboren persoon achter het gordijn van de mentale handicap. Door

Dr. Rudi Vermote, februari 1999.

Muziektherapie: van herhaling naar herinnering. Door Jan Van Camp, september 2001.

Rêverie, een sleutel tot communicatie bij mentaal gehandicapten. Door Jos De Backer, juni 2001.

OMB, unieke opleiding in Maastricht. Door Marc Rutten en Pauline van der Pol, augustus 2003.

De opleiding OMB (ortho-agogische muziekbeoefening) concreet, door Katleen Van Hulst, augustus 2003.

Muziek en andersvaliden: een haalbaarheidsstudie. Door Katleen Van Hulst, maart 2004.

De Stem, een instrument als (g)een ander. Door An Soontjens, maart 2006.

Muzikale activiteiten — orthoagogische muziekbeoefening — muziektherapie: een nog steeds geldend onderscheid in het huidig muziekaanbod aan mensen met een verstandelijke beperking? Schriftelijke bevraging van muziekbegeleiders in Vlaamse dagcentra. Door Lien Peremans, oktober 2006.