Andere publicaties

Over muziektherapie in de pediatrische hemato-oncologie:

op te vragen via info@muziekenhandicap.be.

Musiktherapie im Rahmen der Kinderonkologie. In: Wiener Beiträge zur Musiktherapie. Fitzthum E. et al., Wien: Edition Praesens, 166-182. door Inge Bracke (1997).
Muziektherapie als vorm van nonverbale communicatie met ernstig zieke kinderen. In: Nieuwsbrief Wegwijs, jg.8, nr.1, 7-13 door Inge Bracke en Gertrui Vercruysse (2001).
Just like heaven, Music therapy in paediatric oncology. In: Nieuwsbrief BMT vzw (Beroepsvereniging Muziektherapie) 9de jaargang, 31-34. door Inge Bracke (oktober 2007).