Partners/samenwerkingen

Muziek & Handicap kan voor haar activiteiten terugvallen op heel wat onbaatzuchtige inzet en gastvrijheid van gelijkgezinden en partners. De werkbezoeken danken hun succes aan de gastvrijheid van de instellingen, scholen, lesgevers, begeleiders en directies. Voor de inhoudelijke en organisatorische kwaliteit van de workshops en studiedagen is de professionele ingesteldheid van de talloze workshopleiders (m/v), sprekers, moderatoren en dies meer een gekoesterd geschenk. Maar vooral de trouwe publieke opkomst van collega’s, de input van steeds weer nieuwe gezichten, maken Muziek & Handicap tot wat het nu is.
Een speciale dank aan vzw Voluntas (www.voluntas.be) die bijdroeg tot het onstaan van Muziek & Handicap en een ruggensteun was bij de organisatie van de eerste activiteiten en aan Jeugd en Muziek (www.jeugdenmuziek.be) voor de Djembegewaardeerde steun de afgelopen jaren met als kers op de taart de samenwerking in het kader van de laatste studiedag in het MIM (www.mim.fgov.be/home_nl.htm) te Brussel (oktober 2007).

In de toekomst willen wij de samenwerking met Vzw AMAndel (folder in pdf-bestand) en met de organisatoren van MUZOkampen uitbouwen.