Visietekst van de vzw Muzo

  1. Uitgangspunt

Vzw muzo werd in 2006 opgestart door drie muziektherapeuten vanuit de idee om “muzikale kampen” te organiseren voor kinderen én voor kinderen met een beperking. Muziektherapeuten zijn vanuit hun opleiding erg vertrouwd met enerzijds het medium muziek en anderzijds met het omgaan met personen met een beperking. Er bestaan heel wat initiatieven waarbij kinderen op kamp kunnen gaan tijdens de schoolvakanties. Kampen waarbij kinderen op een speelse en vooral spontane manier kunnen bezig zijn met muziek, zonder dat er sprake is van “muziekles”, zijn echter zeldzaam. Een aanbod voor kinderen met een beperking, is helemaal moeilijk te vinden. Tijdens schoolvakanties zoeken ouders vaak een geschikte vorm van opvang voor hun kinderen (mét of zonder beperkingen). Vzw muzo wil gezinnen de kans bieden om broertjes en zusjes – mét en/of zonder beperkingen- samen op kamp te laten gaan. Vzw muzo organiseert uitsluitend dagkampen.

  1. Doelstelling

Omdat we ervan uitgaan dat elke mens een muzikaal wezen is, vinden we het ook evident dat muziek deel uitmaakt van het dagdagelijks leven. In onze huidige samenleving kunnen we vaststellen dat muziek inderdaad een belangrijke rol speelt, maar ook dat het actief met muziek bezig zijn voor velen al heel wat minder evident is. Diegenen die zich toch wagen aan een muzikale opleiding – hetzij als amateur, hetzij professioneel- verliezen daarbij vaak hun spontaniteit in het omgaan met het medium muziek. Omdat kinderen op alle gebied nog spontaan zijn en ook erg openstaan voor muziek, wil vzw muzo hen de kans bieden om op een speelse, ongedwongen manier in contact te komen met muziek in de meest ruime zin. Vzw muzo heeft daarbij niet de  intentie om hen iets “aan te leren”. Dit uit voorzichtigheid om het prille enthousiasme en deze spontaniteit niet te raken, maar net aan te moedigen. Vanuit dit standpunt ligt de nadruk bij de muzo kampen op het “houden van muziek” en “zich goed voelen bij muziek” of “zichzelf kunnen/durven/mogen zijn in muziek”. In het kader van “zichzelf kunnen zijn”, streeft vzw muzo zo veel mogelijk naar inclusie. Kinderen met beperkingen kunnen zoals alle andere kinderen deelnemen en deel uitmaken van een groep. Uiteraard wordt er wel rekening gehouden met hun eventueel specifieke noden. Ook kinderen zonder beperkingen halen voordeel uit de idee van inclusie. Ze zullen zich niet –zoals velen- onwennig voelen in het bijzijn van personen met een beperking. Ze zullen wél weten dat ze gewoon zichzelf kunnen zijn in omgang met personen met een beperking, want dat is nu net wat deze laatste het liefst willen, maar niet vaak krijgen.
Vzw muzo organiseert kampen voor kinderen van 3 tot 12 jaar. Het bestuur van vzw muzo is steeds nauw betrokken bij de organisatie van de kampen. Tijdens de kampen is er dagelijks contact met begeleiding, kinderen en hun ouders. Om deze vertrouwdheid en kwaliteit te kunnen bieden, kiest vzw muzo voor kleinschaligheid.

  1. Aanbod

Kinderen bruisen van energie en creativiteit, vzw muzo wil hieraan gehoor geven en dit ook stimuleren door nieuwe impulsen te geven.
Bij de muzo kampen staat het medium ‘muziek’ steeds centraal en vormt de rode draad doorheen alle activiteiten. Het aanbod bestaat uit muzikale spelactiviteiten, zang, verkennen van verschillende muziekinstrumenten, het zelf maken van muziekinstrumenten,…
Naast de muzikale activiteiten is er ook in beperktere mate ruimte voor “muzische momenten”. Hieronder verstaan we al wat creatief is. Dit kan zeer ruim worden opgevat en beslaat een groot domein gaande van knutselen tot toneel spelen… 

  1. Contactgegevens
VZW Muzo
Leuvensestraat 105
3200 Aarschot
www.muzo.be
 
info@muzo.be
0497/80.20.78 (Sofie)