Missie en Doelstellingen


  1. Alle hulpverleners groeperen die bij personen met een handicap (*) het medium muziek aanwenden voor:
  • pedagogische doeleinden (muziekles aan personen met een handicap);
  • muzikale activiteiten;
  • het stimuleren van ‘ik’-functies (orthoagogische muziekbeoefening);
  • het begeleiden en verwerken van psychisch lijden (muziektherapie als psychotherapie);

(*) Met handicap bedoelen we zowel sensorische, motorische als mentale handicap. De handicap kan aangeboren of verworven zijn.

  1. Kennis en werkervaring uitwisselen
  2. Bijscholing aanbieden in de vorm van voordrachten, studiedagen, workshops, werkbezoeken en intervisies
  3. Een nieuwsbrief uitgeven (halfjaarlijks)
  4. Een bibliotheek uitbouwen met vakliteratuur en didactisch /orthoagogisch werkmateriaal.