Katleen Van Hulst

Ik ben Katleen Van Hulst. Via de werkgroep Muziek en personen met een handicap en mijn thesis in kader van Muziekactiviteiten voor personen met een handicap ben ik in contact gekomen met Muziek & Handicap. Sinds 2006 behoor ik tot het bestuur.

Ik ben van opleiding Orthopedagogisch Muziekbeoefenaar. Het diploma OMB behaalde ik aan het Conservatorium van Maastricht (Hogeschool Zuyd). Vervolgens kwam ik terug naar Antwerpen en volgde Cultuurmanagement aan de Universiteit Antwerpen. Na deze studies werkte ik bij Jeugd en Muziek en ben ik in het onderwijs gestapt.

Op dit moment ben ik werkzaam als enthousiaste leerkracht muziek in het middelbaar (Sint-Jozefsinstituut te Borsbeek) en juf muzische vorming in de lagere school bij kinderen met ASS autismespectrumstoornissen (BSBO Wilgenduin te Kalmthout). Met plezier geef ik de ‘muzische microbe’ door. In mijn vrije tijd ben ik, naast Muziek & Handicap, bestuurslid en spelend lid van het Jeugd en Muziek Orkest van Antwerpen en studeer ik voor leerkracht lager onderwijs.