Inge Bracke

Hallo, ik ben Inge.

In het stukje historiek kan je lezen dat ik “erbij” ben van in den beginne (1991) en dat ik sinds 2003 voorzitter ben van Muziek & Handicap.
Wat me blijft aanzetten al die jaren een stukje van mijn vrije tijd aan Muziek & Handicap te besteden, zijn vooral de contacten met de sympathieke en gedreven mensen van het bestuur en met alle andere enthousiastelingen die vaak al jarenlang als muziektherapeut, muziekbegeleider of muziekleraar werken bij grote en kleine mensen met beperkingen.

Mijn beroepsactiviteiten spelen zich voornamelijk af in het Kinderziekenhuis van het UZ Gasthuisberg te Leuven. Na mijn opleiding als muziekleerkracht aan het Lemmensinstituut in Leuven studeerde ik in 1990 af als muziektherapeute aan de “Universität für Musik und darstellende Kunst in Wien ”. Nog voor ik mijn diploma op zak had, werd me gevraagd muziektherapie op te starten op de afdeling kinderhemato-oncologie van het UZ Gasthuisberg te Leuven.  Hier ging ik in 1990 van start en werk ik nog steeds (deeltijds) als muziektherapeute.  De klemtoon in mijn werk ligt vooral op het individueel werken rond de ziektebeleving van deze zeer ernstig zieke kinderen via expressie in instrumentale improvisaties, liederen, gedichten en spel.   
In groepssessies komt vooral het (re)creatieve musiceren op de voorgrond: bij muzikale spelvormen, instrumentale improvisaties, het zingen van bestaande en/of zelf geschreven liederen staat zowel het plezier bij het zingen en het musiceren als het aanspreken van de persoonlijke creativiteit van de kinderen centraal. Ondanks hun ernstige ziekte genieten de zieke kinderen ten volle van deze muzikale momenten en putten zij hier zichtbaar energie uit.

Hiernaast werkte ik gedurende enkele jaren (1992-1998) als zelfstandig muziektherapeute met  kinderen en jongeren met beperkingen (orthoagogische muziekbeoefening en muziektherapie), eerst verbonden aan vzw Voluntas, nadien ook privé. Ik hoop binnen enkele jaren dit zelfstandig werken terug op te kunnen nemen.
Als medewerker van het “Happy Hour – team” van de afdeling kinderhemato-oncologie van het U.Z. te Gent (sinds 1998) breng ik nog steeds een aantal keren per jaar bij de gehospitaliseerde kinderen op deze afdeling een (re)creatief muzikaal moment aan bed.

Naast deze activiteiten en het drukke leven in mijn gezin met mijn man en vier opgroeiende kinderen  probeer ik tijd te vinden voor “muziek en musiceren”, voor  datgene dat mij (en vele van die andere enthousiastelingen) drijft in mijn job en extra kleur geeft aan  mijn leven.

http://www.uzleuven.be/nl/kinderkankerfonds/muziektherapie
www.uzleuven.be/nl/commissie-cultuur-kinderziekenhuis/projectvoorstelling