Contactinformatie

Voor vragen en informatie kan je terecht bij het secretariaat van M&H.

Secretariaat Muziek & Handicap

Linde Verschelde
Walenstraat 15
B- 3150 Haacht
Telefoon: 0499/14 10 43
(donderdag 9u-12.30u)
e-mail: info@muziekenhandicap.be
bankrekeningnummer: 330-0229567-22

Maatschappelijke Zetel Muziek & Handicap:

Kerkenbos 103
2812 Muizen

Bestuur:

Inge Bracke (voorzitter en redactie nieuwsbrief),
Linde Verschelde (secretaris en penningmeester),
Katleen Van Hulst, An Soontjens, Gerrit Geerts.


U kan ook een bericht sturen naar het secretariaat, via de website.