An Soontjens

Al op zeer jonge leeftijd wist ik dat ik later met personen met een handicap wilde werken, en dan het liefst nog met muziek. Toen ik 17 jaar was leidde ik al een orkestje dat bestond uit ongeveer tien enthousiaste jongeren met een handicap ‘De Tamboerkes’. Het lag dan ook in de lijn dat ik muziektherapie ging studeren aan het Lemmensinstituut in Leuven.
Na enkele verre reizen en enkele interims als muziektherapeute, belandde ik in Tienen. In de Stichting MM. Delacroix werk ik sindsdien als muziektherapeute met volwassenen met ernstig meervoudige beperkingen. Naast het multidisciplinair werken, houden wij als muziektherapeuten in de instelling vooral veel individuele sessies. Muziek is een heel dankbare ingangspoort bij deze populatie en het is enorm boeiend te ervaren hoe door muziek ontmoetingen tot stand kunnen komen die op een andere manier gewoon niet mogelijk zouden zijn.
In 2005 startte ik met een cursus Orthoagogische Muzikale Vorming (OMV) voor kinderen en volwassenen met een handicap aan de Muziekacademie van Beringen. Naast Lokeren en Grimbergen was dit de enige academie waar een dergelijk project werd gesteund vanuit de overheid. Pionierswerk dus, want er moest heel wat gebeuren. De lessen moesten inhoudelijk worden uitgewerkt, er moest voor de cursus een structuur worden gezocht die aansloot bij het klassieke muziekonderwijs, maar toch aangepast was aan de speciale noden en behoeften van de leerlingen, er moest een dossier worden geschreven om de mensen van het ministerie te overtuigen de cursus op te nemen in de organieke structuur van het muziekonderwijs, enz. Er is al heel wat beweging gekomen. Het ministerie van onderwijs is ondertussen overtuigd van het belang van zo’n cursus en heeft een werkgroep opgestart om een vast decreet uit te werken. Samen met enkele andere leerkrachten en externe deskundigen zullen we ons hierover dit schooljaar buigen. Schooljaar 2009-2010 zal dus ongetwijfeld even boeiend en druk worden als de vorige jaren.
Sinds september 2009 geef ik ook de lessen OMV voor kinderen en volwassenen met beperkingen aan het Conservatorium van Mechelen.
Verder geef ik vormingen en workshops in instellingen en scholen, onder andere via het expertisecentrum Multiplus, dat zich vooral richt op personen met ernstige meervoudige beperkingen.
Samen met Nina Van Herwegen organiseer ik muziekworkshops, cursussen en tuindagen voor kinderen bij ons thuis in het idyllische dorpje Marilles. Voor meer info neem je best eens een kijkje op onze website: www.calista.be. Het is ook op deze rustieke plaats dat ik mijn zelfstandige muziektherapiepraktijk verder uitbouw.
In 2006 ben ik in het bestuur gegaan van Muziek en Handicap omdat ik het enorm waardevol vind hoe deze vereniging mensen bij elkaar brengt. Ik geniet van de vele boeiende gesprekken, de inspirerende workshops en de interessante studiedagen.